OBSŁUGA BHP Kraków

Obsługa BHP Kraków | SAFETY Service zapewnia pełną obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniąc wszystkie wymagane prawem zadania służby BHP.

Pracujemy dla firm działających w różnych branżach, począwszy od korporacji oraz biur przez firmy przemysłowe i produkcyjne, linie lotnicze, sieci stacji paliw, firmy usługowe oraz firmy z zakresu budownictwa.

Każdy Klient otrzymuje dwóch opiekunów (głównego opiekuna oraz w razie jego nieobecności osobę zastępującą).

W ramach obsługi BHP dla firm realizujemy następujące zadania:
  • zadania służby BHP wymagane prawem,
  • szkolenia wstępne i okresowe w języku polskim i angielskim w formie kursu oraz          e-learningu,
  • szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
  • szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji,
  • przygotowujemy instrukcje BHP oraz procedury bezpieczeństwa,
  • koordynujemy badania środowiskowe (hałas, pył, czynniki chemiczne, itp.)                oraz prowadzimy pełną dokumentację z tym związaną,
  • prowadzimy postępowania powypadkowe w razie wypadku przy pracy,
  • uczestniczymy w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie BHP.
Dzięki takiej formie szkoleń BHP uczestnicy wystawiają nam najwyższe oceny za sposób prowadzenia oraz praktyczną wiedzę.

OBSŁUGA BHP - CENNIK

Wypełnij formularz i otrzymaj indywidualną ofertę obsługi BHP Twojej firmy

Masz pytania?

Zadzwoń do nas!

tel. 530 55 44 99

Masz pytania dotyczące obsługi BHP Twojej firmy?

Uzyskane środki pieniężne wspierają fundację HSEC